Miljokaz

Posvećeno Saveriju Tenuti (14. maja 1969.-03.avgusta 2023.)kao i njegovim mnogim učenicima; nek se baklja i dalje prenosi. Za svoje 54...