STRIPBLOGOVCI: Izdavači koji su nas zadivili u 2021. godini!

Početak nove godine je svakako idealno vreme za sumiranje utisaka, kako u vezi samih strip izdanja, odnosno priča i knjiga koje su objavili naši izdavači tokom ove godine, tako i u vezi rada izdavačkih kuća. Dali smo sebi za pravo, nakon ankete za najbolju izdavačku kuću koju smo ponudili našim čitaocima, da analiziramo rad izdavačkih kuća na osnovu subjektivnog mišljenja, ko šta voli i kome je šta draže.