wonder woman

Najveće heroine američkog stripa: Wonder Woman

Žene su nekada imale sporedne uloge u krajnje muškom svetu stripa. Ti dani su prošli zahvaljujući likovima poput Wonder Woman, Mary Jane, Harley Quinn, Catwoman… Ove smele heroine danas spadaju u najznačajnije likove, ne samo američkog, nego stripa uopšte. Ovo je prvi u nizu tekstova posvećen najvećim heroinama američkog stripa.