makondo

“Lusi” – Između majmuna i čoveka

Australopitek je rod izumrlih Hominida koji su živeli na području Afrike pre oko 3,7 miliona godina. Smatra se da je iz ovog roda evoluirao rod Homo, jer je sa otkrićem Autralopiteka došlo do razdvajanja između roda velikih majmuna i roda ljudskih bića.