„CAN for BALKANS“: Ujedinjenje Balkana stripom!

0

Novi strip konkurs „CAN for BALKANS – Comics Alliance Networking for Balkans“ donosi interesantnu inicijativu i otvara nove mogućnosti.

Opšti uslovi

I. Projekat

Ovaj otvoreni poziv je deo projekta „CAN for BALKANS – Comics Alliance Networking for Balkans“.

Projektom „CAN for BALKANS“ kaže se „MOŽE“ stvaranju prekogranične kulturne mreže kako bi se olakšala saradnja između stručnjaka i umetnika koji se bave istorijskim stripom (strip sa istorijskom tematikom) širom zapadnog Balkana i Evropske unije u duhu evropskih vrednosti.

Istorijski stripovi sa Balkana su u prošlosti bili obeleženi nacionalističkim govorima i komunističkom propagandom ili jednostavno nemaju prošlost (u slučaju Albanije). Nažalost, u mnogim slučajevima greške iz prošlosti i dalje se ponavljaju u savremenim balkanskim stripovima.

U isto vreme, regionalno umetničko tržište istorijskih stripova je oskudno i podeljeno.

Kulturni konzorcijum koji čine partneri iz Albanije, Belgije, Republike Severne Makedonije, Rumunije i Srbije želi da promeni ovu perspektivu kroz:

– organizovanje međunarodnog otvorenog poziva upućenog umetničkom okruženju koje učestvuje u stvaranju radne osnove (digitalni arhiv i istorijske studije) kojom se doprinosi nasleđu iz oblasti istorijskog stripa. Ovim otvorenim pozivom podstiču se umetnici koji se bave stripom na kreativno istraživanje istorije radi stvaranja novih dela. Ova dela predstavljaju originalni i nekonvencionalni doprinos tumačenju evropske istorije uopšte, naročito istorije Balkana, uz uticaj u okviru kulturnih oblasti sa dominantnim kulturnim nasleđem, ukazujući na njegove glavne vrednosti koje često nisu u saglasnosti, kao i na vrednosti Evropske unije.

– promociju istorijskih stripova kroz kulturne aktivnosti kao što su izložbe, istraživački projekti, onlajn platforma i javne rasprave o klišeima, kao i o kulturnim i društvenim stereotipima sa prostora Balkana.

Naš projekat usmeren je na profesionalne grupe (umetnici, stručnjaci, organizacije) ili entuzijaste iz oblasti stripa, ali i na širu javnost i lokalne zajednice koje su domaćini projekta. Pored toga, bitan cilj projekta jeste i omasovljenje publike koja prati industriju stripa.Ovaj cilj biće ostvaren tako što će široj javnosti biti omogućen besplatan pristup atraktivnim kulturnim manifestacijama (obilazak projektne izložbe u zemljama partnerima) kao i pristup onlajn okruženju (digitalna platforma).

Projekat se sprovodi u periodu od 1. marta 2021. do 31. marta 2023. godine,a finansira se kroz program „Kreativna Evropa“ od strane Evropske izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA) iz Brisela, u okviru otvorenog poziva radi Konsolidacije kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija na zapadnom Balkanu (EACEA 39/2019).

II. Partneri

„Belgijski strip centar“–Brisel, Belgija

Ovo je jedan od najvažnijih muzeja na svetu koji je posvećen stripu. Nalazi se u centru Brisela i predstavlja atrakciju koju posećuje veoma veliki broj turista i zaljubljenika u strip. Ovaj Centar već više od 30 godina promoviše autore i junake 9. umetnosti. Svake godine Centar poseti preko 230.000 ljudi. Stalna postavka, koje se redovno ažurira, kao i veliki broj privremenih izložbi, omogućavaju posetiocima da otkriju višestruke aspekte 9. umetnosti.

Nacionalni istorijski muzej (NHM) – Tirana, Albanija

Ovo je najveći i najznačajniji muzej u Albaniji. U njemu je izloženo oko 5.000 istorijskih dela iz perioda od 4. veka pre nove ere do druge polovine 20. veka.

Nacionalni istorijski muzej je u okviru lokalne, nacionalne i međunarodne šire javnosti usmeren ka stimulaciji (na dijahroni način) razumevanja i svesti o albanskoj istoriji i ulozi ove zemlje u globalnom istorijskom procesu.

Nacionalni istorijski muzej je najznačajniji subjekt u kontekstu zvaničnog tumačenja albanske istorije. Ona igra veoma važnu ulogu u zaštiti nacionalnog identiteta, kao i u prenošenju ove slike posetiocima i široj javnosti. Muzej se razlikuje od onoga što nam nude pisani istorijski izvori, jer ekspresivni jezik muzeja čine eksponati i umetnička dela, kao i odgovarajuće dodatne informacije.

Nacionalni istorijski muzej ima za cilj da podstakne razumevanje i uvažavanje istorije Albanije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i dijalog među građanima o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti zemlje. U tu svrhu muzej prikuplja, konzervira i istražuje nematerijalne i materijalne dokaze o istorijskom i kulturnom nasleđu Albanije. Informacije o pomenutim dokazima se dele, a česte su i izložbe edukativnog i zabavnog karaktera. Muzej aktivno učestvuje u nacionalnim i međunarodnim kulturnim mrežama i organizuje aktivnosti kojima promoviše svoju viziju i misiju.

Udruženje ljubitelja stripa i pisane reči „Nikola Mitrović Kokan“– Leskovac, Srbija

Udruženje je poznato pod nazivom „Leskovačka škola stripa“, a osnovano je sa ciljem da okupi ljubitelje stripa kroz edukativne programe, strip i pop-art izdavaštvo i organizaciju izložbi, javnih konkursa, tribina i festivala.

Glavni projekat udruženja predstavlja „Balkanska smotra mladih strip autora“ – najznačajnija godišnja manifestacija posvećena mladim strip autorima iz balkanskih zemalja, koja se redovno održava još od 1998. godine.

Istorijski muzej okruga Brašov, Rumunija   Strip centar Makedonije – Veles, Makedonija

„Strip centar“ u Makedoniji je osnovan sa ciljem da koristi i promoviše stripove u različitim oblastima javnog života. Njegova misija uključuje podizanje svesti i širenje strip-kulture kroz izdavanje stripova, bibliotečke i edukativne aktivnosti i izložbe.

„Strip centar“ Makedonije organizuje najveću strip manifestaciju u Republici Severnoj Makedoniji pod nazivom „Međunarodni strip salon – Veles“.

Ovaj muzej je jedna od najvažnijih kulturnih i javnih institucija u okrugu Brašov. Poseduje najveće mobilnokulturno-istorijskonasleđe okruga Brašov (159.255 knjiga, dokumenata, itd.), koje obuhvata sve istorijske epohe, od praistorije do savremenog doba.

Muzej je organizator više kulturnih događaja (izložbe, seminari, konferencije, debate, festivali, itd.) u okviru partnerstva sa institucijama i javnim ili privatnim organizacijama i nacionalno je priznat kao kulturni operater.

Lider je među lokalnim muzejima po ukupnom godišnjem broju posetilaca, uključujući mlade i školsku decu.

Od 2017. godine, muzej razvija projekte namenjene promociji istorije kroz stripove. Pomenute aktivnosti su krunisane izdavanjem dva strip-albuma sa istorijskom tematikom i organizacijom „Međunarodnog festivala istorijskog stripa“ u Brašovu koji se održava od 2018. godine.

II. Tema

Balkan kroz istoriju

„CAN for Balkans“ označava uzajamno približavanje ISTORIJE, UMETNOSTI i PROPAGANDE. Ipak, s obzirom na otvoreni poziv umetnicima širom sveta, projektom „CAN for Balkans“ biće stvoreno strip-nasleđe iz oblasti istorije i umetnosti bez propagande.

Dobijeni portfolio radova predstavljaće interkulturalni „dijalog“ o istoriji Balkana i biće korišćen kao polazište za izložbu i izradu kataloga.

Novi, originalni i istorijski koncept stripa trebalo bi da se bavi onim što spaja ljude na Balkanu, a ne stvarima koje ih razdvajaju, pozitivnim primerima iz zajedničke istorije, jedinstvom u različitosti. Stripovi bi trebalo da predstavljaju istinske umetničke poruke pomirenja namenjene miru i učvršćivanju poverenja, tolerancije i poštovanja.

Zato vas, dragi umetnici, pozivamo da se suprotstavite negativnim klišeima, kao i kulturnim i društvenim stereotipima koji potiču ili se tiču ljudi sa Balkana.

Izložba će biti otvorena u Brašovu, 14. oktobra 2022. godine, tokom „Međunarodnog festivala istorijskog stripa“ a gostovaće u Srbiji, Republici Severnoj Makedoniji, Albaniji i Belgiji.

IV. Uslovi za učešće

ŠTA?

Vaš projekat mora biti strip, a njime bi trebalo obuhvatiti gore pomenutu temu. Možete se baviti bilo kojim istorijskim periodom, od praistorije i antike do savremenog doba. Za predmet u okviru projekta možete izabrati poznatu istorijsku ličnost ili anonimne osobe. Možete se fokusirati na herojska dela, kao i na tradiciju, kulturne, ekonomske, sportske ili društvene događaje. Tematika stripa je adekvatna dok god se radi o istorijskom stripu koji je usredsređen na istoriju Balkana i hrabro „protivreči“ negativnim klišeima, kao i kulturnim i društvenim stereotipima sa balkanskog prostora.

Ohrabrujemo vas da pristupite pitanjima istorije balkanskog područja uz usmerenje na ono što spaja ljudena Balkanu, a ne na ono što ih razdvaja.

KO?

Projekat „CAN for BALKANS – Comics Alliance Networking for Balkans“ otvoren je za umetnike iz svih zemalja.

Učesnici moraju biti punoletne osobe (starije od 18 godina).

Projekat je otvoren za sve autore – bez obzira da li su do sada objavljivali ili ne.

Svaki učesnik može da dostavi maksimalno dva (2) stripa.

KAKO?

Rad na temu „Balkan kroz istoriju“ trebalo bi da bude u A3 formatu – tabla (ili kopija), minimalne rezolucije 300 dpi koja omogućava štampanje na A2 formatu.

Izabrana tema može biti obrađena na način koji podrazumeva dve do devet tabli.

Podnosilac zahteva je u obavezi da prijavu podnese preko naše veb stranice, u delu predviđenom za prijave: https://www.canforbalkans.eu/

Prijava bi trebalo da se sastoji od rada (skenirana kopija minimalne rezolucije 300 dpi) i popunjenog formulara sa sledećim podacima:
   – podaci o radu;
   – razlog zbog koga ste izabrali temu koju ste obradili;
   – novi istorijski podaci;(nije obavezno)
   – korišćeni dokumentarni izvori;
  – da li je rad objavljen/nije objavljen ili je deo ranije objavljenog rada/rada koji će biti objavljen, jer za učešće na konkursu neophodno je dostaviti samo neobjavljene radove;
   – kratka lična biografija (studije, izložbe, linkovi ka sajtovima/fotografije radova, itd.).

Radove treba dostaviti na engleskom ili na jednom od jezika projektnih partnera (albanski, francuski, makedonski, rumunski, srpski) u skladu sa temom otvorenog poziva.

Katalog će biti objavljen na engleskom jeziku.

Odabrani umetnici koji su radove dostavili na jezicima projektnih partnera, slanjem radova saglasni su da stripove izrade i dostave i na engleskom jeziku u roku od deset (10) radnih dana od prijema prevedenog teksta koji će imdostavitiorganizator.

KADA?

Prijave treba slati isključivo u elektronskom formatu. Krajnji rok za dostavljanje radovaje 17. jul 2022. godine.

V. Pogodnosti za umetnike

Ukoliko bude izabran, umetnik ostvaruje pravo na sledeće pogodnosti:
      – objavljivanje rada na onlajn platformi projekta;
      – objavljivanje rada u katalogu projekta;
      – izlaganje rada na međunarodnoj putujućoj izložbi, tokom oktobra 2022. godine;
    – mart 2023. godine: Rumunija (Međunarodni festival istorijskog stripa u Brašovu), Albanija (Narodni muzej Albanije – Tirana),
        Belgija (Muzej stripa – Brisel), Srbija (Škola stripa – Leskovac), Republika Severna Makedonija (Strip centar Makedonije – Veles).

   Nagrade:
   Nagrade za 2022. godinu:
   Glavna nagrada: 1.000 evra – bruto iznos
   Prva nagrada: 800 evra – bruto iznos
   Druga nagrada: 500 evra – bruto iznos
   Treća nagrada: 300 evra – bruto iznos

Pet učesnika dobiće počasne nagrade u iznosu od po 200 evra – bruto iznos po nagradi: svaka zemlja partner dodeljuje počasnu nagradu jednom od svojih umetnika-učesnika koji nije osvojio nagradu, ali je osvojio najviše bodova među umetnicima iz te zemlje.

Izabrani stripovi biće predstavljeni tokom projekta, na onlajn platformi, u katalogu, a biće izloženi i u okviru putujuće izložbi u Rumuniji, Srbiji, Albaniji, Republici Severnoj Makedoniji i Belgiji tokom perioda od oktobra 2022. do marta 2023. godine.

Ugovor o nagradama biće zaključen između nosioca projekta i dobitnika nagrada i preostalih pet nagrađenih učesnika (počasne nagrade) iz svake zemlje.

Pobednici su u obavezi da originalne radove dostave radi izlaganja u glavnom delu projektne izložbe. Ovo podrazumeva i originalne table.

VI. Proces selekcije

Radovi koji učestvuju na izložbi, objavljeni u katalogu i na onlajn platformi, biće izabrani samo ako su urađeni u skladu sa temom projekta, uz saglasnost međunarodnog žirija.

Odluka žirija je konačna.

Kriterijumi za dodelu glavnih i počasnih nagrada:
   – grafički kvalitet (odabrani stil, realizacija, originalnost):
      • crtež olovkom (klasičan ili digitalni);
      • kontura / tuš (klasično ili digitalno);
      • crtež u boji (klasičan ili digitalni);
   – kvalitet scenarija (najbolja adaptacija istorijske teme);
   – kvalitet stripa – završni rad (grafika, kompozicija, scenario).

VII. Vremenski raspored

Krajnji rok za dostavljanje radova: 17. jul 2022. godine

Proglašenje pobednika: avgust 2022. godine

Otvaranje izložbe: 14. oktobar 2022. godine, Brašov (Rumunija)

Izložba će od novembra 2022. godine do marta 2023. godine gostovati u Tirani (Albanija), Briselu (Belgija), Leskovcu (Srbija), Velesu (Republika Severna Makedonija).

Otpremanje (upload) izabranih radova: oktobar 2022.godine

VIII. Bespovratna sredstva u okviru projekta

Pozivamo sve nagrađene umetnike (osvajače nagrada i počasnih nagrada) da učestvuju na otvaranju izložbe u Brašovu, od 13. do 16. oktobra 2022. godine.

Dobitnici nagrada će učestvovati na manifestacijama u okviru projektnih izložbi, i to: dobitnici glavne i treće nagrade učestvovaće na manifestacijama u Briselu i Velesu; dobitnici prve i druge nagrade učestvovaće u obilasku Tirane i Leskovca.

Bespovratnim sredstvima u okviru projekta biće obuhvaćeni putni troškovi (avionski, železnički ili taksi prevoz, prema potrebi), smeštaj (3 noćenja) i obroci.

IX. Završne odredbe

Nagrađeni umetnici su saglasni da prenesu prava distribucije svojih umetničkih dela na projektne partnere.

Učešćem u selekciji, autori su saglasni da se njihovi radovi (u vidu fotografija) koristeza potrebe elektronske komunikacije u okviru projekta.

Dostavljanjem datoteke uz prijavu svaki učesnik je saglasan da se njegov/njen rad (radovi) koriste u okviru projekta „Can for Balkans – Comics Alliance Networking for Balkans“ pod uslovom da se uz rad (radove) navedu ime i prezime autora i naziv rada.

X. Kontakt podaci

Za dodatne informacije obratiti se gospođi Joani Šiopu (Ioana Schiopu), pomoćnici rukovodioca projekta, na adresu info@canforbalkans.eu

KLIKNITE OVDE ZA PRIJAVU

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x