valerijan

Valerijan: Čija je naša planeta?

Da li ste se ikada zapitali kako je nastao život na planeti? Zapravo da li ste ikada sebi postavili pitanje kome pripada ova zemlja? Prema liberalnoj teoriji onaj koji stane na ničiju zemlju i kaže da je njegova postaje njen punopravni vlasnik, odnoso samo je potrebno pročitati ustav i himnu da bi se deo zemlje koja ne pripada nikome konstituisao u državu.