besna kobila

Das ist Princip!

Strah od visine je prema nekim psiholozima pre strah od skoka nego od pada, ovak istoričar Gvido van Hengel započinje svoje razmišljanje o vrtoglavici.