Prikazi Stripova

Pišemo prikaze stripova domaćih i stranih autora, u saradnji sa domaćim izdavačkim kućama, kao i strana izdanja u skladu sa mogućnostima.

“Izletnik” – Kada život počinje?

„Život je kao knjiga, sine. A svaka knjiga ima kraj. Ma koliko ti se sviđala doći ćeš do poslednje stranice i ona će se završiti. Nijedna knjiga nije zaokružena bez kraja. A tek kada budeš došao dotle i pročitao poslednje redove videćeš koliko je knjiga dobra bila.“
Bras de Oliva Domingos – deveto poglavlje Izletnika