“Stranac”: Pucanj duše okovane u tami zakržljalog morala!

“Nema ničeg jasnijeg, zaista, uvijek sam ja onaj koji će umrijeti, bilo to sada ili za dvadeset godina, kad čovjek već umire, vrijeme i načun, očigledno, nisu važni.”*