teks viler

Ko je brat Teksa Vilera?

Kada serijal traje sedamdeset i kusur godina, onda su ovakve priče veoma značajne, pre svega da se malo skrene pažnja sa glavnog junaka, ali i da se da dubina serijalu, pozadina priče, nešto o porodici, prošlosti.