komiko

Stvar je tržišta, a ne muzike

Pronaći prave reči za pesmu i nije tako teško ukoliko ne želite da pesma postane komercijana stvar, poziv na pijančenje, provod. Mada, podjednako je teško napisati nešto već neispričano ili sasvim osobeno da bude prepoznatljivo.

Sukob ljubavi i rase u Trećem rajhu

Zašto je postala osoba koja ne postavlja pitanja, koja je skretala pogled, kao jedna od mnogih pasivnih saučesnica iz tog vremena, pitanje koje je sebi postavila Barbara Jelin, autorka grafičkog romana Irmina kada je pronašla među starim stvarima dnevinik i pisma svoje bake.