Strip Blog Magazin

Online magazin Strip Blog

Poručnik Tara, Kobra i Veliki Blek – Velikani Svetozara Obradovića Toze!

Napustio nas je Svetozar Toza Obradović (1950), jedan od velikana jugoslovenske strip scene koje više nema. Njegov rad je bio vezan za period kada su domaći stripovi ostvarivali velike tiraže, izlazili redovno i bili stalni deo ponude na trafikama, uz rame sa licencnim izdanjima, pa možemo slobodno reći da je on bio među autorima koji su umnogome doprineli popularizaciji devete umetnosti kod nas.