Month: October 2021

Diorama: Dilan Dog u 3D-u!

Da li znate šta je “diorama”? Diorama je umetnička tehnika, sada dosta zapostavljena, stvaranja dvodimenzionalnih ili trodimenzionalnih prostora, u smanjenoj srazmeri od originalne veličine.