Pravila za korišćenje beležnice smrti! (Treći deo)

Beležnica smrti ima mnogo pravila sa kojima je važno upoznati se kako bi ispravno koristili beležnicu smrti, a mnoga pravila štite obične smrtnike od nepažnjivog korisnika.

smrti stripblog

Čak postoji zapisano i ko ne može biti ubijen, ali i od kog uzrasta može da se koristi beležnica smrti.

Pored kompleksne priče u mangi “Beležnica smrti” autora Cugumija Oba i Takešija Obate, ovi autori su smislili i veliki broj pravila za korišćenje beležnice, a mi vam ih, iz prevoda Mihajla Dasukidisa iz Darkwoodovog izdanja prenosimo nastavak prvog dela pravila:

Pročitajte: Pravila za korišćenje beležnice smrti! (Drugi deo)

 • Šinigamiji ne smeju ostati u svetu ljudi bez razloga. Uslovi za ostanak u ljudskom svetu su sledeći: 1) Ako šinigami dodeli ljudskom biću sopstvenu beležnicu; 2) U suštini, ljudsko biće kome će šinigami predati beležnicu treba izabrati u svetu šinigamija, ali ako se primopredaja izvrši u roku od 82 sata, izbor je moguć i u ljudskom svetu; 3) Čak i u slučaju kad detaljno proučava osobu s namerom da je ubije, ako šinigami u roku od 82 sata zaposedne to ljudsko biće, takođe može da ostane u ljudskom svetu.
 • U slučaju direktne predaje beležnice smrti ljudskom biću, šunigami je ne sme dati ljudskom biću koje prema merenju ljudskog sveta ima manje od punih šest godina starosti.
 • Iako se ne sme dati ljudskom biću mlađem od šest godina, beležnicu koja padne u ljudski svet i postane deo njega sa istim učinkom mogu koristiti ljudska bića svih uzrasta. 
 • U slučaju da se za smrt usled nesrećnog slučaja ne navedu okolnosti smrti, šest minuta i četrdeset sekundi nakon zapisivanja dolazi do prirodne nesreće koja u najkraćem roku dovodi do smrti.
 • Čak i u slučaju kad je napisano samo ime osobe koja tom prilikom umire, kada okolnosti smrti prilikom nesrećnog slučaja vrše veliki uticaj na okruženje u ljudskom svetu, vodeći naknadno do smrti drugih ljudi jer su bili umešani, osoba će umreti od srčanog napada.
 • U slučaju da se u beležnicu smrti napiše smrt od bolesti i preciziraju se ime bolesti i vreme smrti, a to vremenko određenje je kraće od vremena koje je neophodno za razvoj bolesti, te se time stvore nemogući uslovi, četrdeset seknudi nakon završetka pisanja nastupiće srčani udar.
 • U slučaju da se napiše smrt od bolesti i preciziraju se vreme smrti, ali se ne napiše ime bolesti, u navedeno vreme će nastupiti smrt od odgovarajuće bolesti. Međutim, vreme u okviru koga se pomoću beležnice smrti može upravljati smrću jeste dvadeset tri dana prema merenju ljudskog sveta. 
 • U slučaju da se pri smrti od bolesti napiše ime bolesti, ali se ne navede vreme smrti, ako su za smrt od te bolesti potrebna dvadeset četiri dana ili više od toga, ne primenjuje se pravilo da je vremeno smrti moguće upravljati u oviru dvadeset tri dana i smrt nastupa u vremenu adekvatnom za smrt od date bolesti.
 • Čak i u gorenavedenom slučaju, ispravke u uzroku ili okolnostima smrti neophodno je uneti u okvir šest minuta i četrdeset sekundi, a vreme smrti je moguće pomeriti, ma koliko ranije smrt treba da nastupi. 
 • Ljudsko biće od 124 godine prema merenju ljudskog sveta ili starije ne može se ubiti pomoću beležnice smrti. 
 • Ljudsko biće kome je prema merenju ljudskog sveta ostalo dvanaest minuta ili manje životnog veka ne može se ubiti pomoću beležnice smrti.
 • U slučaju zaključivanja pogodbe za šinigamijeve oči zivotni vek ljudskih bića koji se bidi pomoću tih očiju predstavlja njihov prvobitni životni vek u svetu ljudi, a ne onaj koji podrazumeva umešnost beležnice smrti u ljudskom svetu.
 • Takođe, ime ljudskog bića koje se može videti pomoću šinigamijevih očiju predstavlja ime koje je neophodno za ubistvo tog ljudskog bića i ono se može videti i ako nije zavedeno u porodičnom registru.
 • Bez obzira koliko se imena zapiše u beležnicu smrti njoj nikada ne ponestaje stranica. 
 • U slučaju posedovanja dveju ili više beležnica smrti, zamišljanje lica neke osobe, a zatim zapisivanje njenog imena u jednu beležnicu, a uzroka i okolnosti smrti u drugu, takođe ima pun efekat. Na efekat ne utiče redosled pisanja, što znači da je moguće prvo uneti uzrok okolnosti smrti u jednu beležnicu, a zatim ime u drugu.
 • Gore navedeno je moguće i u slučaju kada dve osobe poseduju pojedinačne beležnice, ali rade zajedno, s tim što je tada neophodno da obe dodirnu beležnicu one druge. 
 • Osoba koja izgubi vlasništvo nad beležnicom smrti nije više u stanju da vidi šinigamija kome beležnica pripada niti da čuje njegov glas. Međutim, ljudskom biću koje dotakne beležnicu bez vlasnika, šinigami kojem ta beležnica pripada od tog trenutka postaje vidljiv. 
 • Shodno tome, ljudsko biće koje ne poseduje beležnicu, ali ju je dodirnulo i time steklo sposobnost poimanja šinigamija biće u stanju da ga vidi i čuje sve dok ne dobije vlasništvo nad beležnicom, a onda ga izgubi. 
 • Šinigami koji se nalazi u svetu šinigamija ne može ubiti ljudsko biće koje poseduje beležnicu smrti.
 • Šinigami koji se spusti u svet ljudi s ciljem da ubije ljudsko biće koje poseduje beležnicu smrti takođe ga ne može ubiti.
 • Samo šinigami koji je beležnicu smrti doneo u svet ljudi može da ubi ljudsko biće koje je poseduje. 
 • Ako se ime četiri puta pogrešno napiše u beležnicu smrti s namerom da se izbegne smrt, osoba koja ga je napisala umreće.
 • Osoba čije je ime četiri puta namerno pogrešno napisano neće izbeći smrt ako se nakon četiri pogrešna unosa zapiše njeno tačno ime. 
 • Iako postoji muški i ženski šinigamiji, njima nije dozvoljeno, niti je moguće, da imaju seksualne odnose sa ljudskim bićima, a ni šinigamiji se međusobno ne pare.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO REDAKCIJE

Ostavite strip komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of